Thông tin liên hệ
Cổng thông tin giáo dục - Education Network
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí bạn đọc liên hệ qua địa chỉ:
Ban quản trị website - Trường THCS Trần Quang Khải
Địa chỉ: ĐT602 - An Ngãi Đông - Hòa Sơn - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: (02363)793 767
Thầy: Phạm Văn Phương - Email: phavaphu@gmail.com - DĐ: 090 535 1899
Thầy: Nguyễn Tiến Thành - Email: tienthanh1966@gmail.com - DĐ: 0935 716 565
Thầy: Cáp Phi Hà - Email: capphiha@gmail.com - DĐ: 0905 985 798
----------------------------------
Vị trí trường thcs Trần Quang Khải trên bản đồ
Xin chân thành cảm ơn trước !
 X - Mời click chuột vào đây để đóng cửa sổ này!